Påstand 1 av 10

To personer, en kvinne og en mann jobber like mange år og har samme lønn, likevel får de ulik pensjon.

SANT   USANT